Keo dán Techbond phổ biến trong các sản phẩm như tã trẻ em, người lớn, quần bơi và tập luyện cho trẻ em cũng như băng vệ sinh phụ nữ. Mục đích của các loại keo dán trong các sản phẩm này là kết dính các lớp khác nhau của vật liệu không dệt.

1
Keo dán dây chun– keo nóng chảy gốc cao su tổng hợp được phát triển chuyên cho ứng dụng dán cố định các sợi chun đàn hồi cho sản phẩm vải không dệt dùng một lần.
2
Keo dán kết cấu- keo nóng chảy gốc cao su tổng hợp được phát triển chuyên cho các ứng dụng dán kết cấu cho sản phẩm vải không dệt dùng một lần.
3
Keo dán kết cấu- keo nóng chảy gốc cao su tổng hợp được phát triển chuyên cho các ứng dụng dán kết cấu cho sản phẩm vải không dệt dùng một lần.
4
Keo dán định vị – keo nóng chảy gốc cao su tổng hợp được phát triển chuyên cho các ứng dụng dán định vị cho băng vệ sinh phụ nữ vải không dệt dùng một lần.
5
Keo định vị nắp hộp khăn giấy ướt- keo nóng chảy gốc cao su tổng hợp được phát triển chuyên cho ứng dụng dán định vị nắp của hộp khăn giấy ướt.