Trung tâm R&D của chúng tôi được trang bị các thiết bị cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Trưởng bộ phận R&D của Tập đoàn chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc cải tiến và phát triển sản phẩm.

Năng lực R&D và phát triển sản phẩm nội bộ của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện những công việc sau:

  • Tùy chỉnh các loại keo dán để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng hiện tại và để thu hút khách hàng mới;
  • Phát triển các loại keo dán mới nhằm tăng doanh số;
  • Tạo ra sản phẩm khác biệt nhằm thu hút khách hàng mới;
  • Phát triển công thức độc quyền để xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm;
  • Tiến hành cải tiến và nâng cao chất lượng và hiệu suất sản phẩm cũng như sự hài lòng của khách hàng;
  • Điều chỉnh các công thức hiện có để phát triển các sản phẩm mới một cách hiệu quả về chi phí và thời gian.