Keo dán ô tô của Techbond bao gồm keo dán tấm Bitum polyme tổng hợp trong nước và keo gốc nước để dán Ghế xe hơi nhạy cảm với áp suất.

1
Keo dán tấm bitum – Keo polyme tổng hợp gốc nước. Đây là loại keo PSA có độ bám tốt.
2
Keo dán ghế xe hơi – Keo dán gốc nước được sử dụng để dán các vật liệu bằng da.